Přejít k hlavnímu obsahu

Důležité upozornění

Opatření pro návštěvy od 11. října 2023

Žádáme návštěvy, aby vzhledem k velkému výskytu respiračních onemocnění používaly k ochraně dýchacích cest roušky nebo respirátory.

Chráníte tím své blízké.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Marta Želízková, MBA

ředitelka LDN

Ergoterapie

 Ergoterapie je samostatný léčebný obor, který svou podstatou a principy těsně navazuje na fyzioterapii. Zahrnuje především aktivity, které člověka určitým způsobem zaměstnávají – jedná se o běžné denní aktivity, pracovní a zájmové činnosti a cílem je dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti jedince.

V geriatrii je ergoterapie zaměřena na podporu a zachování stávajících fyzických a psychických funkcí, na posílení sociálních rolí prostřednictvím cílených aktivit a na zachování soběstačnosti pacienta.

(zdroj: Pavel Kolář, „Rehabilitace v klinické praxi“)

 

V naší nemocnici je úkolem ergoterapeuta především vhodná aktivizace pacienta. Využívají se skupinové aktivity (kondiční cvičení, muzikoterapie, trénování paměti, tvořivé činnosti, společenské hry) a individuální aktivity, stanovené dle potřeb konkrétního pacienta (individuální cvičení, trénink mozkových funkcí, rozhovor s všeobecným zaměřením, podpora motivace, spolupráce a komunikace). Rovněž asistujeme fyzioterapeutům při rehabilitaci u vybraných pacientů.

 

Ergoterapie v naší nemocnici je dobrovolná – vůle a chuť k činnosti je nezbytným předpokladem pro spolupráci a dobré výsledky terapie.

V LDN pracují dvě ergoterapeutky s vysokoškolským vzděláním v oboru „Specializace ve zdravotnictví - Ergoterapie“ a absolvovanými specializačními kurzy pro práci se seniory.