Přejít k hlavnímu obsahu

Aktivizace

Cílem aktivizace je udržet seniory ve fyzické, psychické i mentální aktivitě. Rozvíjet jejich zachovalé schopnosti a dovednosti, uspokojovat jejich potřeby, pozitivně ovlivňovat jejich psychický stav, zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím a přispívat tak ke zvyšování kvality jejich života.

Je založena na bázi dobrovolnosti.

Příklady aktivizačních technik: kognitivní trénink

pohybová terapie

kreativní techniky,

reminiscenční terapie,

canisterapie,

soutěže, společenské hry, stolní hry a další