O nás

Zařízení zajišťuje kvalitní a bezpečnou péči - léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační s ohledem na potřeby každého seniora v přátelském a příjemném prostředí s vysoce kvalifikovaným personálem. Disponujeme 100 lůžky – z toho 6 sociálními. Šest pokojů je dvoulůžkových, tři pokoje jsou pětilůžkové a zbytek čtyřlůžkové pokoje. 

 

Lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči zajišťuje vysoce kvalifikovaný personál. Lékaři našeho zařízení jsou specialisté – geriatři – odborníci na choroby stáří.

Poskytujeme následnou lůžkovou péči především geriatrickým pacientům (pacientům vyššího věku) s již stanovenou diagnózou s potřebou doléčení a léčebně rehabilitační péče, jejichž stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale současně není možno je ošetřovat v domácím prostředí a je ještě nutná celodenní odborná zdravotnická péče.

Klademe velký důraz na geriatrickou rehabilitaci a aktivizaci pacientů, součástí zdravotnického týmu jsou lékaři, sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeutka i aktivizační sestra.

Při dlouhodobých hospitalizacích je geriatrická aktivizace včetně denního kondičního cvičení nutná ke zlepšení soběstačnosti i kognitivních funkcí (paměť, pozornost aj..)

K dalším aktivitám, přispívajícím ke zlepšení psychického i celkového stavu pacientů, patří canisterapie, hudební vystoupení nejen dětí z MŠ aj.

 

Spektrum poskytované péče:

Léčebná, ošetřovatelská, rehabilitační, ergoterapeutická, aktivizační a sociální – naše sociální pracovnice pomáhá řešit sociální problematiku v souvislosti se změnou zdravotního stavu pacientů, informuje o příspěvcích, pečovatelských a sociálních službách, zajišťuje propouštěným pacientům služby následné zdravotní péče: Home Care, mobilní hospicové služby, Hospic, DPS, Domovy seniorů a další. Osamoceným seniorům zajišťuje drobné nákupy a další služby.