Přejít k hlavnímu obsahu

Vážená paní ředitelko

od 1. srpna je moje maminka, paní Vlasta Soósová, pacientkou LDN Chittussiho.

 

Zde je o ni výborně pečováno, a to po všech stránkách a navíc s milým vystupováním personálu. To vše se příznivě odráží na jejím zdravotním stavu a cítí se zde velice dobře.

 

Dovolte, prosím, abych vyjádřila svůj velký dík lékařům, zdravotníkům a zaměstnancům vašeho zdravotnického zařízení, jejichž náročné a profesionální práce si velice vážím.

 

S pozdravem

 

                               Vlasta Minaříková, dcera