Přejít k hlavnímu obsahu

Důležité upozornění

Opatření pro návštěvy od 11. října 2023

Žádáme návštěvy, aby vzhledem k velkému výskytu respiračních onemocnění používaly k ochraně dýchacích cest roušky nebo respirátory.

Chráníte tím své blízké.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Marta Želízková, MBA

ředitelka LDN

Vážená paní ředitelko

od 1. srpna je moje maminka, paní Vlasta Soósová, pacientkou LDN Chittussiho.

 

Zde je o ni výborně pečováno, a to po všech stránkách a navíc s milým vystupováním personálu. To vše se příznivě odráží na jejím zdravotním stavu a cítí se zde velice dobře.

 

Dovolte, prosím, abych vyjádřila svůj velký dík lékařům, zdravotníkům a zaměstnancům vašeho zdravotnického zařízení, jejichž náročné a profesionální práce si velice vážím.

 

S pozdravem

 

                               Vlasta Minaříková, dcera