Přejít k hlavnímu obsahu

Důležité upozornění

Opatření pro návštěvy od 11. října 2023

Žádáme návštěvy, aby vzhledem k velkému výskytu respiračních onemocnění používaly k ochraně dýchacích cest roušky nebo respirátory.

Chráníte tím své blízké.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Marta Želízková, MBA

ředitelka LDN

Napsali jste nám...

Dobrý den,

chtěly bychom vám moc poděkovat za péči o naší maminku paní Jarmilu Kosprtovou, která u vás v současné době stále pobývá. Je úžasné jak se ve vaší péči naprosto neskutečně zlepšila. 

Ani jsme už nedoufaly, že se postaví na vlastní nohy, vzhledem k dlouhodobému fyzickému a psychickému stavu, ve kterém vlivem smutných okolností byla. 

Vážená paní ředitelko

od 1. srpna je moje maminka, paní Vlasta Soósová, pacientkou LDN Chittussiho.

 

Zde je o ni výborně pečováno, a to po všech stránkách a navíc s milým vystupováním personálu. To vše se příznivě odráží na jejím zdravotním stavu a cítí se zde velice dobře.

 

Dovolte, prosím, abych vyjádřila svůj velký dík lékařům, zdravotníkům a zaměstnancům vašeho zdravotnického zařízení, jejichž náročné a profesionální práce si velice vážím.

 

S pozdravem

 

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi tímto vyjádřit poděkování Vám, paní primářce, lékařům a celému zdravotnickému personálu za, dovolím si napsat " nadstandardní " péči, která se dostává ve vašem domově mému otci, Václavu Novákovi na pokoji č. 23.

Otec je u vás velmi spokojen a to je nejlepší odměna pro jeho pokojné a důstojné stáří. 

V úctě k vaší skvělé práci.

 

Luboš Novák

Poděkování a pochvala

Dobrý den, 

chtěla bych moc poděkovat jménem paní Věry Kašparové a celé naší rodiny za moc dobrou péči všem ošetřovatelkám a sestřičkám z druhého patra. 

Ještě jednou děkuji a přeji krásný den

Blanka Kozlová 

Dobrý den, paní ředitelko,

ráda bych za naši rodinu upřímně poděkovala všem pracovnicím a pracovníkům za péči o naši maminku, paní Jiřinu Procházkovou. Starali jste se o ni ve Vašem zařízení ve druhém patře na pokoji 28 od 17. května tohoto roku až do jejího skonu 3. června.

Stav naší maminky vyžadoval plnou péči a pomoc ve všech úkonech.

Každodenně jsme u ní byli na návštěvě a vždy jsme viděli, že personál oddělení se snaží, je ochotný a vstřícný.

Dobrý den,

chceme vám touto cestou poděkovat za veškerou péči , kterou jste věnovali mému otci Františku Macháčkovi 1929 na pokoji č.25.

Víme, že vaše práce není nikdy lehká a přesto jsme se vždy při návštěvě otce setkali s vstřícností a ochotným přístupem personálu.

Přejeme vám hodně trpělivosti a síly při vaší těžké práci a ještě jednou moc děkujeme za příkladný přístup.

                                                                                                                                                            

  Hana a Jiří Macháčkovi z Trutnova

Dobrý den, pani ředitelko,

chci tímto projevit vděčnost za služby, které váš ústav poskytl mé mamince MUDr. Tamaře Lovrantové. Maminka pobývala v LDN ve druhém patře od října loňského roku a všechny sestry a paní doktorky se o ní velice svědomitě staraly. Maminku jsme navštěvovali téměř denně a tak se i mezi námi, personálem a i jinými pacienty vytvořily velice přátelské vztahy. Dnes ráno, když jsem se se všemi rozloučili, se to neobešlo bez slz. Ještě jednou vyjádřete mé poděkování všem sestrám a panu Samcovi za jejich péči, laskavost a porozumění.

Vážená paní ředitelko,

tímto bych chtěla poděkovat za péči o mou matku p. Polívkovou. Přístup celého druhého patra, včetně MUDr. Koudelkové byl profesialni a lidský.

Jejich práce je opravdu náročná, ale vždy byl celý personál milý a ochotný.

S pozdravem Ondráčková Irena