Přejít k hlavnímu obsahu

Důležité upozornění

Opatření pro návštěvy od 11. října 2023

Žádáme návštěvy, aby vzhledem k velkému výskytu respiračních onemocnění používaly k ochraně dýchacích cest roušky nebo respirátory.

Chráníte tím své blízké.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Marta Želízková, MBA

ředitelka LDN

Provozní info

Během návštěv respektujte ostatní pacienty a dbejte pokynů personálu.

Telefonní čísla na jednotlivé stanice :

1. PATRO - SESTERNA : 251 001 226

2. PATRO - SESTERNA : 251 001 227

3. PATRO - SESTERNA : 251 001 228

ÚŘEDNÍ HODINY (kanceláře jsou v přízemí budovy) :

Sociální pracovnice:

středa  14,00 hod až 17,00 hod

v jiných hodinách návštěva možná po telefonické domluvě

- pomoc při podání žádosi o příspěvek na péči

- pomoc při podání žádosti do domova pro seniory

- podání informací o jiných službách sociální pomoci

Finanční účtárna - finanční dary :  

úřední hodiny :   ST 14,00 hod - 17,00 hod

v jiných hodinách návštěva možná po telefonické domluvě

Provozní pokladna - důchody 

úřední hodiny :   ST 14,00 hod - 17,00 hod

v jiných hodinách návštěva možná po telefonické domluvě

 

Možnost poskytnutí finančního daru naší nemocnici :

1) danou částku můžete složit v hotovosti :

     - v pokladně u pana Pavla Peši

     - ve finanční účtárně u sl. Veroniky Pácalové

2) peněžní poukázkou nebo převodním příkazem na účet darů LDN

     - číslo účtu : 123-2000868319

     - kód banky : 0800

     - variabilní symbol : rodné číslo pacienta

Děkujeme vám, že finančně přispíváte našim pacientům !