Přejít k hlavnímu obsahu

Důležité upozornění

Opatření pro návštěvy od 11. října 2023

Žádáme návštěvy, aby vzhledem k velkému výskytu respiračních onemocnění používaly k ochraně dýchacích cest roušky nebo respirátory.

Chráníte tím své blízké.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Marta Želízková, MBA

ředitelka LDN

Dobrý den, paní ředitelko,

ráda bych za naši rodinu upřímně poděkovala všem pracovnicím a pracovníkům za péči o naši maminku, paní Jiřinu Procházkovou. Starali jste se o ni ve Vašem zařízení ve druhém patře na pokoji 28 od 17. května tohoto roku až do jejího skonu 3. června.

Stav naší maminky vyžadoval plnou péči a pomoc ve všech úkonech.

Každodenně jsme u ní byli na návštěvě a vždy jsme viděli, že personál oddělení se snaží, je ochotný a vstřícný.

Uvědomujeme si, jak složitá taková péče je. Je třeba zajistit hygienu, jídlo a zdravotní úkony, ale lidský přístup a pěkné chování má stejnou důležitost. Vaše zařízení má dobrou pověst právě díky takovému přístupu.

Prosím, vyřiďte poděkování za péči o naši drahou maminku.

Přeji všem hodně síly pro tuto nelehkou práci.

 

Děkuji

Lenka Majerová

dcera Jiřinky Procházkové