Skip to main content

Rehabilitace

REHABILITACE
Základní význam v rehabilitaci u seniorů má léčebná tělesná výchova a ergoterapie.
Cílem rehabilitace je obnovení nebo uchování existujících schopností a dovedností,
optimalizace funkčního stavu a kondice seniora.
Mezi nejčastější geriatrické syndromy patří:

IMOBILITA
INSTABILITA
INKONTINENCE
INTELEKTOVÉ PORUCHY

Ergoterapie


V našem zařízení způsob a provedení rehabilitační péče určuje vždy ošetřující lékař
v závislosti na zdravotním stavu konkrétního pacienta.
Rehabilitační tým tvoří: 2 fyzioterapeutky s dlouholetou praxí
2 ergoterapeutky s praxí
2 aktivizační pracovnice

Kognitivní trénink


Fyzioterapeut provádí kineziologické vyšetření, stanovuje terapeutický plán, vybírá vhodné
kompenzační pomůcky k dosažení stanoveného cíle.
V rámci léčebné tělesné výchovy provádíme individuální nebo skupinová cvičení s cílem
získání maximální mobility a soběstačnosti dle možností pacienta.

Chůze v chodítku


Ergoterapeut provádí reedukaci denních a sebeobslužných činností, cílenou ergoterapii se
zaměřením na výcvik úchopové schopnosti ruky, koordinaci pohybu, aktivizaci a kognitivní
trénink.

Aktivizace


Aktivizační pracovník provádí zájmové aktivity na zlepšení psychické i fyzické kondice. Patří
sem pohybová terapie, kreativní techniky, reminiscenční terapie, canisterapie, soutěže,
stolní a společenské hry a další.

Rehabilitace