Skip to main content

Informace k přijetí

Na naše oddělení jsou především přijímáni pacienti z městské části Prahy 6, ze zdravotnických zařízení Prahy 6 - Ústřední vojenské nemocnice apod., pacienti z domova, jejichž zdravotní stav se zhorší (dehydratace apod.) a potřebují zdravotnickou péči v lůžkovém zařízení nikoliv akutní péče. Při volné kapacitě lůžek přijímáme pacienty i z jiných částí Prahy a okolí. Pacienty přijímáme po akutním onemocnění nebo operaci ke stabilizaci zdravotního stavu, doléčení, RHB nebo k dokončení diagnostiky, antibiotické léčby apod. Jedná se o geriatrické pacienty s interními onemocněními, pacienty po ortopedických a chirurgických operacích, pacienty s neurologickými onemocněními, demencí, dále onkologické pacienty. Doba hospitalizace závisí na zdravotním stavu pacienta. Rozhodující je nutnost denní lékařské péče. O propuštění rozhoduje lékař. Veškerá zdravotní péče poskytovaná v LDN je hrazená zdravotními pojišťovnami. Pacienty přijímáme podle možností našeho zařízení, důležitá je potřeba léčebné péče při stávajících diagnózách a zdravotním stavu. Pacienta přijímáme na základě písemné Žádosti o přijetí do LDN Prahy 6 Pro posouzení vhodnosti umístění nemocného a zajištění co nejlepší péče potřebujeme znát jeho aktuální zdravotní stav, současnou terapii., jeho sociální situaci. Indikující lékaři jsou praktičtí lékaři z domácí péče a ošetřující lékaři z akutních oddělení nemocnic, dále i jiní lékaři.