Přejít k hlavnímu obsahu

Důležité upozornění

Opatření pro návštěvy od 11. října 2023

Žádáme návštěvy, aby vzhledem k velkému výskytu respiračních onemocnění používaly k ochraně dýchacích cest roušky nebo respirátory.

Chráníte tím své blízké.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Marta Želízková, MBA

ředitelka LDN

Co s sebou

doklady (občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny) oblečení - v LDN nosí pacienti ústavní oblečení vlastní župan hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, šampon, mýdlo, minimálně 2 ručníky, přezůvky (bačkory), hůl či jinou kompenzační pomůcku k chůzi léky (prosíme o dávku na min. 3 až 7 dní s sebou) věci osobní potřeby (v případě potřeby pacienta je možné mít u sebe mobilní telefon, notebook, tablet, rádio, apod., vše ale na vlastní riziko !!!)

Poznámka: je možné, aby zde pacient pobýval v osobním prádle-noční košili, pyžamu, ale v tom případě je nutné jej dle potřeby vyměnit (osobní prádlo není možné v LDN prát !!!)

CO JE POTŘEBA NEPRODLENĚ PO NÁSTUPU DODAT SOCIÁLNÍ PRACOVNICI: Nástupu pacienta předchází řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí do LDN s doporučením od ošetřujícího lékaře nebo praktického lékaře. Po nástupu pacienta (pokud možno v co nejbližší době) prosíme kontaktní osoby pacientů, aby navštívily sociální pracovnici s těmito doklady: občanský průkaz pacienta a kartičku zdravotní pojišťovny prosíme o kontakty na 2 nejbližší osoby pacienta (rodina, vzdálený příbuzný, kamarád, soused, pečovatelka, aj.), a rovněž prosíme o uvedení přesné adresy, telefonu a e-mailu. v případě již podané žádosti o umístění do Domova seniorů – tj. zařazení do pořadníku čekatelů či potvrzenou žádost o přijetí (v případě, že žádost podala rodina bez spolupráce soc. pracovnice LDN, žádáme Vás o potvrzenou okopírovanou žádost o přijetí či kopii podacího lístku v případě poslání žádosti poštou) prosíme o informaci ohledně podání či přiznání příspěvku na péči a jiných dávek SSP, informaci o druhu a výši příjmu pacienta (důchodu) dále prosíme o informaci o příjmu pacienta – druh důchodu (starobní, starobní a vdovský), OSVD, plný či částečný invalidní důchod aj. Současně nahlaste způsob výplaty důchodu (na účet či poštovní složenkou) – je možnost zařídit, aby důchod pacienta chodil do LDN rovněž žádáme o informaci ohledně bytové situaci pacienta (patro, výtah) a prosíme uvést jméno praktického lékaře (adresu a telefon především u lékařů mimo Prahu 6) Sociální pracovnici navštivte, prosím, po předchozí telefonické domluvě: tel.: 720 570 078, 224 316 540 (toto číslo je i pro fax)