Příspěvek na Moravu

Zaměstanci LDN přispěli dobrovolnou sbírkou 17 700 Kč na podporu tornádem zasažené Moravy.