PROVOZNÍ INFORMACE


Návštěvní hodiny pacientů :  denně od 14.00 do 19.00 hod

Prosíme Vás o důsledné dodržování těchto hodin z důvodu plynulého chodu jednotlivých stanic. Děkujeme Vám za pochopení.

 

Telefonní čísla na jednotlivé stanice :

 

1. PATRO - SESTERNA : 251 001 226

2. PATRO - SESTERNA : 251 001 227

3. PATRO - SESTERNA : 251 001 228

 

ÚŘEDNÍ HODINY (kanceláře jsou v přízemí budovy) :

Sociální pracovnice:

pondělí 13,30 hod až 16,30 hod

středa  13,30 hod až 16,30 hod

v jiných hodinách návštěva možná po telefonické domluvě

- pomoc při podání žádosi o příspěvek na péči

- pomoc při podání žádosti do domova pro seniory

- podání informací o jiných službách sociální pomoci

 

Finanční účtárna - finanční dary :  

úřední hodiny :   ST 14,00 hod - 17,00 hod

v jiných hodinách návštěva možná po telefonické domluvě

Provozní pokladna - důchody 

úřední hodiny :   ST 14,00 hod - 17,00 hod

v jiných hodinách návštěva možná po telefonické domluvě

 

 

Možnost poskytnutí finančního daru naší nemocnici :


1) danou částku můžete složit v hotovosti :

     - v pokladně u paní Zdeny Podhorské 

     - ve finanční účtárně u sl. Veroniky Pácalové

2) peněžní poukázkou nebo převodním příkazem na účet darů LDN

     - číslo účtu : 123-2000868319

     - kód banky : 0800

     - variabilní symbol : rodné číslo pacienta

 

Děkujeme vám, že finančně přispíváte našim pacientům !

 

 

 

 

Další informace