Ergoterapie

 Ergoterapie je samostatný léčebný obor, který svou podstatou a principy těsně navazuje na fyzioterapii. Zahrnuje především aktivity, které člověka určitým způsobem zaměstnávají – jedná se o běžné denní aktivity, pracovní a zájmové činnosti a cílem je dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti jedince.
V geriatrii je ergoterapie zaměřena na podporu a zachování stávajících fyzických a psychických funkcí, na posílení sociálních rolí prostřednictvím cílených aktivit a na zachování soběstačnosti pacienta.
(zdroj: Pavel Kolář, „Rehabilitace v klinické praxi“)
 
V naší nemocnici je úkolem ergoterapeuta především vhodná aktivizace pacienta. Využívají se skupinové aktivity (kondiční cvičení, muzikoterapie, trénování paměti, tvořivé činnosti, společenské hry) a individuální aktivity, stanovené dle potřeb konkrétního pacienta (individuální cvičení, trénink mozkových funkcí, rozhovor s všeobecným zaměřením, podpora motivace, spolupráce a komunikace). Rovněž asistujeme fyzioterapeutům při rehabilitaci u vybraných pacientů.
 
Ergoterapie v naší nemocnici je dobrovolná – vůle a chuť k činnosti je nezbytným předpokladem pro spolupráci a dobré výsledky terapie.
V LDN pracují dvě ergoterapeutky s vysokoškolským vzděláním v oboru „Specializace ve zdravotnictví - Ergoterapie“ a absolvovanými specializačními kurzy pro práci se seniory.